ஜோன் சாமிநாதர் றெனே பீஷ்மன் அமதி
(தமிழ் கத்தோலிக்க ஆன்மகுரு, புனித பவுல் ஆலயம்)

Nygårdsgaten 3, 5015, பேர்கன், நோர்வே

Tlf - 0047-41348336, {0047-55215968} 

e-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)