ஆன்மிக குருவின் குடும்ப தரிசிப்பு

அன்புள்ளவர்களே, பேர்கன் தமிழ் கத்தோலிக்க குடும்பங்களை தரிசிப்பதற்கு உதவியாக பொருத்தமான திகதியுடன் உங்கள் பெயர், தொலைபேசி இலக்கம் போன்ற விபரங்களைத் தெரியப்படுத்தவும்.

அச்சிடப்பட்ட படிவங்களை தமிழ் திருப்பலிகளில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அல்லது நேரடியாகவோ, தொலைபேசிவாயிலாகவோ தொடர்புகொண்டு (Fr.ஜெயந்தன் - tlf- 46321641, e-post:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) உங்கள் இல்லதரிசிப்பை ஒழுங்குசெய்யக் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.

இத்தகவலை மற்றோருக்கும் தெரியப்படுத்தி உதவிபுரியும்படி கேட்டுக் கொள்ளுகின்றேன்.

நன்றி,
Fr.ஜெயந்தன் அமதி