ஆண்டவரே! என் முடிவு பற்றியும் என் வாழ்நாளின் அளவு பற்றியும் எனக்கு அறிவுறுத்தும். அப்போது, நான் எத்துணை நிலையற்றவன் என உணர்ந்து கொள்வேன். என் வாழ்நாளைச் சில விரற்கடை அளவாக்கினீர்; என் ஆயுட்காலம் உமது பார்வையில் ஒன்றுமில்லை; உண்மையில், மானிடர் அனைவரும் தம் உச்ச நிலையிலும் நீர்க்குமிழி போன்றவரே! (சேலா) அவர்கள் நிழலைப்போல நடமாடுகின்றனர்; அவர்கள் வருந்தி உழைப்பது வீண்; அவர்கள் சேமித்து வைக்கின்றனர்; ஆனால் அதை அனுபவிப்பது யாரென அறியார். என் தலைவரே, நான் இப்போது எதை எதிர்பார்க்கட்டும்? நான் உம்மையே நம்பியிருக்கிறேன்.

 

 திருப்பாடல்கள் 39: 4-7

 போரை நிறுத்த அதிகாரம் கொண்டவர்களே, உங்கள் ஆயுதங்களின் சப்தங்களைக் கேட்காதிருக்கச் செய்யுங்கள்

போரை நிறுத்த அதிகாரமுள்ளவர்கள் யாராய் இருந்தாலும், அவர்கள், அமைதிக்காக எழுப்பும் அழுகுரலுக்குச் செவிசாய்க்கவேண்டும்.

இந்த இக்கட்டான தருணத்தில், மனித சமுதாயம், உடன்பிறந்த உணர்வுக்காகத் தாகம் கொண்டிருக்கின்றது, போரின் அழிவுகளை நிறுத்துவதற்கும், அமைதியின் பாலங்களைக் கட்டுவதற்கும் ஓர் உறவு அழைப்புவிடுக்கிறது 

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

மறையாசிரியர் குழுமம்


இயேசுவின் பணி இறையரசின் பணி. இருள் நிறைந்த இவ்வுலகில் இறைவனின் அருளாட்சியை மலரச்செய்ய தன்னை முற்றிலும் அர்ப்பணித்தவர் இயேசு. இறையரசின் ஆக்கமும் அறிவிப்பும்தான் அவரது உயிர்மூச்சு. இந்த இறையரசுப்பணிக்கு அத்திவாரமாக திருச்சபையை ஏற்படுத்தி அதை வழிநடத்த சீடர்கள், ஆயர்கள், குருக்கள், துறவிகள், பொதுநிலையினர் போன்றோரை தேர்ந்தெடுத்தார்.
திருச்சபையின் உயிர்மூச்சாகிய இறையரசை கட்டியெழுப்பும் பணி புலம்பெயர் மண்ணில் வாழும் கத்தோலிக்க பொதுநிலையினரிடமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வாறானதோர் உன்னத பணியினூடாக நாம் வாழும் இச்சமூகத்திலே எதிர்கால சந்ததியினரை கத்தோலிக்க மறை அறிவிலும் விசுவாசத்திலும் வளர்த்தெடுக்கவும், திரு அவையைக் கட்டியெழுப்பவும் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தான் பேர்கன் புனிதபவுல் பங்குதமிழ் மறையாசிரியர் குழுமம். மறைக்கல்வியின் அடிப்படை நோக்கம் இறையரசை வளரச்செய்வதே ஆகும்.

செயற்பாடுகள்:
1)  பங்கில் மறைக்கல்வி வகுப்புக்கள் நடாத்துதல்.
2)  காலத்திற்குக்காலம் எமது மறைக்கல்வி மாணவமாணவியர் மத்தியில் மறையறிவை மேம்படுத்த நிகழ்வுகள், போட்டிகளை நடத்துதல்.
3)  மறைவாழ்வுசார் கருத்தரங்குகளை ஒன்றுகூடல்களை ஒழுங்கமைதல் போன்ற பணிகளினால் தாம் வாழும் இந்த பேர்கன் மண்ணில்

இறையரசைக் கட்டியெழுப்பும் பணியில் குருவுடன் இணைந்து செயலாற்றுகின்றது இந்தமறையாசிரியர்குழாம்.

 

  

ஒருங்கிணைப்பாளர் :

Malini Anton Rajeswaran

Mob: 91334915

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top
Template by JoomlaShine