ஆண்டவர்  என்றுமுள  அரசர்;  அவரது  நிலத்தினின்று  வேற்றினத்தார்  அகன்று விடுவர்.  ஆண்டவரே,  எளியோரின்  விருப்பத்தை  நீர்  நிறைவேற்றுகின்றீர்;  அவர்கள்  உள்ளத்திற்கு  ஊக்கம்  அளித்து  அவர்களுக்குச்  செவிசாய்க்கின்றீர்.  நீர்  அனாதைகளுக்கும்  ஒடுக்கப்படுகிறவர்களுக்கும்  நீதி  வழங்குகின்றீர்;  மண்ணினின்று  தோன்றிய  மனிதர்  இனியும்  அவர்களைத்  துன்புறுத்த மாட்டார்கள்.

 

திருப்பாடல்கள் 10:16-18

நாம்  இயேசுவின்  முன்  நம்மிடம்  இருக்கும்  சிறு  வளங்களையும்  பகிரும்போது,  அவற்றை,  அவர்  பலுகிப்  பெருகச்  செய்கிறார்,  இதைத்தான்,  நாம்,  ஆபிரகாமிலிருந்து,  அன்னை  மரியா வரையும்,  ஐந்து  அப்பங்களையும்,  இரண்டு  மீன்களையும்  வைத்திருந்த  சிறுவனின்  புதுமையில்  வரும்  சிறுவனிலும்,  காண்கிறோம்  என  எடுத்துரைத்து,  அனைத்தையும்  மேலும்  மேலும்  குவிக்க  விரும்பும்  மனித  இயல்புகளுக்கு  மத்தியில்,  இருப்பதையும்  பகிரும்படி  கேட்பது,  இயேசுவின்  செயலாக  உள்ளது.

திருத்தந்தை  பிரான்சிஸ்

திருவழிபாட்டுப்  பாடல்கள்

27.06.2021

 

புனித அந்தோனியார் திருவிழாத் திருப்பலிப் பாடல்கள்
புனித பவுல் ஆலயம் - பேர்கன் 27-06-2021

 

வருகைப்பாடல்

ஒலிவடிவம்

 

 

இளமை இனிமை புதுமை ராகம் பாடிவருவோம்
வானம் இன்று மண்ணில் வரக் கூடித்தொழுவோம்
உலகம் யாவும் ஒன்று உயிர்கள் யாவும் ஒன்று
இயேசுவில் அனைவரும் சங்கமிப்போம் - 2

அன்பு என்னும் ஆடைகளை நாம் அணிவோம்
அண்ணல் இயேசு சுவடுகள் நாம் தொடர்வோம் - 2
தூய ஆவி கொடைகளை நாம் பெறுவோம்
சேவை செய்யும் உள்ளம் கொண்டு நாம் வருவோம்

சாதி இல்லை பேதமில்லை இறைபலியில்
நீதி வாழும் நேர்மை ஆளும் இறையரசில் - 2
வீதி எங்கும் தேவன் நாமம் கூறிடுவோம்
ஆதிசபை வாழ்க்கை நெறி வாழ்ந்திடுவோம்

பகை என்னும் சுவர்களை நாம் இடிப்போம்
இறைமனு உறவினை நாம் வளர்ப்போம் - 2
தூரம் நின்ற நம்மவரை அருகழைத்தார்
தூயன் தாளில் குடும்பமாய் இணைந்திடுவோம்

 

 

தியானப்பாடல்

ஒலிவடிவம்

 

 

அமைதி தேடி அலையும் நெஞ்சமே  
அனைத்தும் இங்கு அவரில் தஞ்சமே - 2
நிலையான சொந்தம் நீங்காத பந்தம் - 2   
அவரின்றி வேறில்லையே      

போற்றுவேன் என் தேவனே பறை
சாற்றுவேன் என் நாதனே    
எந்நாளுமே என் வாழ்விலே  - 2     
காடு மேடு பள்ளமென்று கால்கள் சோர்ந்து அலைந்த ஆடு    
நாடுதே அது தேடுதே - 2                            

இறைவனே என் இதயமே இந்த இயற்கையின் நல் இயக்கமே    
என் தேவனே என் தலைவனே – 2
பரந்து விரிந்த உலகம் படைத்து
சிறந்த படைப்பாய் என்னைப் படைத்த தேவனே என் ஜீவனே - 2

 

 

காணிக்கைப்பாடல்

ஒலிவடிவம்

 

 

உந்தன் பாதம் நாடி வருகின்றேன் இறைவா        
எந்தன் வாழ்வை உனக்கு தருகின்றேன் தலைவா - 2       
உறவை உணர்வைத் தருகின்றேன்          
உயிரை பலியாய் தருகின்றேன் - 2                  
எந்தன் தெய்வமே வருகின்றேன் தருகின்றேன்

உலகின் உயிரும் உயிரின் பெலனும்
உனது அன்பின் கொடைகளே          
எனது செயலும் வாழும் வரமும்                        
எனக்கு நீ தந்த நலன்களே - 2 
அனைத்தும் கொண்டுவந்தேன்     
உந்தன் ஆசி வேண்டிநின்றேன் - 2   

எந்தன் தெய்வமே வருகின்றேன் தருகின்றேன்.

உழைப்பின் பலனை உறவின் நிறைவை
உந்தன் பாதம் படைக்கின்றேன்                             
இதயமகிழ்வை இனிய நினைவை                                
காணிக்கையாக தருகின்றேன் 
கனிவை கொண்டுவந்தேன்                            
உந்தன் பரிவை வேண்டிநின்றேன் - 2 
எந்தன் தெய்வமே வருகின்றேன் தருகின்றேன்

 

 

 

திருவிருந்துப்பாடல்

ஒலிவடிவம்

 

 

என் தேடல் நீ என் தெய்வமே
நீயின்றி என் வாழ்வு நிறம் மாறுதே
உனை மனம் தேடுதே நீ வழி காட்டுமே - 2
இறைவா இறைவா வருவாய் இங்கே
இதயம் அருகில் அமர்வாய் இன்றே - 2

ஒரு கோடி விண் மீன்கள் தினம் தோன்றினும்
நீயின்றி என்வாழ்வு இருள் சூழ்ந்திடும்
பிறரன்பை என்பணியில் நான் ஏற்கையில்
உன் அன்பு உயிர் தந்து வாழ்வாகிடும்
இறைவார்த்தையில் நிறைவாகுவேன்
மறை வாழ்விலே நிலையாகுவேன்
வழி தேடும் எனைக்காக்க நீ வேண்டுமே
இறைவா இறைவா

உன்னோடு நான் காணும் உறவானது
உள்ளத்தை உருமாற்றி உனதாக்கிடும்
பலியான உனை நானும் தினம்; ஏற்கையில்
எளியேனில் உன் வாழ்வு ஒளியாகிடும்
உன் மீட்டலால் எனில் மாற்றங்கள்
உன் தேடலால் எனில் ஆற்றல்கள்;
வழி தேடும் எனைக் காக்க நீ வேண்டுமே
இறைவா இறைவா …

 

 

நன்றிப் பாடல்

ஒலிவடிவம்

 

 

நன்றி என்றும் பாடுவேன்
என் இனிய தேவனே
நன்மை செயல்கள் செய்த
உந்தன் அன்பைப் பாடியே (2)
கோடி நன்றி பாட்டு பாடுவேன்
காலமெல்லாம் வாழ்த்துக் கூறுவேன் - 2

உயிர்கள் யாவும் வாழ
நல் உலகைப் படைத்ததால்
உறவு வாழ்வு வளர
நல் உள்ளம் உறைந்ததால்
நிஜங்கள் யாவும் நிலைக்க
நற்செய்தி தந்ததால்
நிழல்கள் துன்பம் மறைய
திருவிருந்தை அளித்ததால்
பகிர்ந்து வாழ்வில் வளர
நல்மனதைக் கொடுத்ததால்
பரமன் அன்பில் வாழ
அருள் வளங்கள் பொழிந்ததால்

 

திருச்சுருபப் பவனி

ஒலிவடிவம்

 

 

பாலனைத் திருக்கரத்தில் ஏந்திநிற்கும்
புனிதன் அந்தோனி நின் பாதம் நிற்கும்
பாவிகள் எமக்காய் வேண்டிக்கொள்ளும்

கூவி அழும் குரல் கேட்கலையோ
கும்பிடும் கரங்களைப் பார்க்கலையோ (2)
ஆவி உடல் பொருள் அனைத்துமே நீரென்று (2)
ஏழையின் பெருமூச்சுக் கிரங்கலையோ  இரங்கலையோ

மார்கழி வசந்தம் வீசாதோ
மாரி என் வாழ்வில் பேசாதோ  (2)
கார்கலி உலகில் அலைகடல் துரும்பாய் (2)
ஆழ்ந்திடும் எமக்கருள் சேராதோ. . . சேராதோ

உடன்பிறந்தே கொல்லும் பிணிகளிலே
கடன்பட்ட கலக்கத்தின் வறுமையிலே  (2)
இடருண்டு மயங்கும் இருளினில் தியங்கும் (2)
கயவனைக் கண்பார் கருணையிலே. . . கருணையிலே

ஆகமம் புகழ்ந்திடும் போதகரே
ஆபத்தில் துணைதரும் சேவகரே  (2)
மாதவம் மனத்திடம் நீர் தரும் பலத்துடன் (2)
நாவழியாத நின் நலம் அருளே… அருளே


ஆத்ம வாழ்க்கையின் ஆனந்தமே
ஆண்டவன் போல் வழி ஏகாந்தமே (2)
பாச்சரம் பாடிப் பூச்சரம் சூடி (2)
பாலர் மன்றாடினோம் மாதவமே. . . மாதவமே

 

நிறைவுப் பாடல்

ஒலிவடிவம்

 

 

பாதுவா நகரிலே உதித்தீர் முனிவரே
பாமாலை சூடினோம் கனிவாய் ஏற்பீரே

புதுமை பலவும் புரிந்து மக்கள் குறையை தீர்ப்பீரே
புகழ்ந்து பாடுவோம் உம் புகழை சேர்ந்து பாடுவோம்
நாங்கள் நம்பி நாடி வந்தோம் துன்பம் விலகவே
நலம் புரிவீரே துயர் துடைப்பீரே

கற்பில் சிறந்த கருணை நிறைந்த அன்பின் சீலரே
கனிவாய் ஏற்பீர் எமது நேச மன்றாட்டிதனையே
தேடி வந்தோம் அற்புதரே நாங்கள் உம்மையே
தேற்றி எம்மையே காத்திடுவீரே

திருமகனை கரத்தில் ஏற்கும் பெரும் வரம் பெற்றீர்
திருத்தணியின் மீதினிலே திருவுளம் கொண்டீர்
தினமும் கருணை வேண்டுகின்றோம் சின்ன இதயத்தில்
திவ்விய பாலனை வேண்டி அருள் தாரீர்

 

 

 

 

Go to top
Template by JoomlaShine