✠ புனித காஸில்டா ✠

( St. Casilda of Toledo )

இறப்பு : 1050

புனித காஸில்டா, ரோமன் கத்தோலிக்கம் மற்றும் கிழக்கத்திய ஆர்த்தொடக்ஸ் திருச்சபைகளின் புனிதராக பட்டமளிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பத்தாம் நூற்றாண்டில், ஸ்பெயின் நாட்டின் டோலேடோ மாகாணத்தின் இஸ்லாமிய மத தலைவர் ஒருவரது மகளாகப் பிறந்த காஸில்டா, கிறிஸ்தவ கைதிகளின்மீது மிகுந்த இரக்கம் காட்டினார். தினந்தோறும் கிறிஸ்தவ கைதிகளுக்கு ரொட்டிகளை மறைவாக கொடுக்கும் வழக்கம் கொண்டிருந்தார். ஒருநாள் அவர் கிறிஸ்தவ கைதிகளுக்கு கொடுப்பதற்காக ரொட்டிகளை தமது ஆடையில் மறைவாக எடுத்துச் செல்கையில், எதிர்ப்பட்ட இஸ்லாமிய போர் வீரகளால் சோதனையிடப்பட்டார்.

அவர்கள் அவரை சோதித்தபோது, அவர் தமது ஆடையில் மறைவாக வைத்திருந்த ரொட்டிகள் அழகிய ரோஜா மலர்களாக மாறினவாம்.

காஸில்டா தமது இளமைப் பருவத்தில் இரத்த ஒழுக்கு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டார். அங்கிருந்த அரேபிய மருத்துவர்கள் அவரை குணப்படுத்தும் வல்லமை பெற்றிருந்தனர். ஆனால், அவர் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.

காஸில்டா, வடக்கு ஸ்பெயினிலுள்ள ஸான் விசென்ஸோ (San Vicenzo) திருத்தலத்திற்கு புனித பயணம் மேற்கொண்டார். காஸில்டாவைப் போலவே இரத்த ஒழுக்கு நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட அநேகர் வழியில் புனிதப் பயணம் மேற்கொண்டிருந்தனர். காஸில்டா ஸான் விசென்ஸோ திருத்தலத்தின் புனித நீரை வேண்டி அருந்தினார். அவரை இந்த திருத்தலத்திற்கு இட்டுச் சென்ற சக்தி என்னவென்று

இதுவரை யாருமறியார். ஆனால், வியக்கத்தக்க வகையில் அவர் குணமுற்றார்.

இதன் பலனாக, அவர் கிறிஸ்தவ மதத்தை மனமார ஏற்றார். பர்கோஸ் (Burgos) எனும் இடத்தில் இவர் ஞானஸ்நானம் பெற்றார். தனிமையிலும் தவ வாழ்வினை வாழ்ந்தார். இவர் சுமார் நூறு வருடங்கள் வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இவர் சுமார் 1050ம் வருடம் இறந்ததாக நம்பப்படுகிறது.

கிறிஸ்தவ மற்றும் இஸ்லாமியர்களுக்கிடையே இன்னும் விரோதம் நிலவும் நிலையில், இப்போதும் அவர்களிடையே இரத்தம் சிந்தும் போர் நடப்பதுண்மை. ஆனால், இவர் அமைதியான தனிமையான தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்.