✠ புனித எலிசபெத் ✠ (St. Elizabeth)

நன்னெறியாளர் - (Righteous)

பிறப்பு : கி. மு. முதலாம் நூற்றாண்டு எபிரோன் (ஜோஷுவா 21:11) (Hebron)

இறப்பு : கி. மு. முதலாம் நூற்றாண்டு அநேகமாக எபிரோன் (Probably Hebron)

ஏற்கும் சமயம் : ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை   (Roman Catholic Church) கீழ் ஆர்த்தோடாக்ஸ் திருச்சபை (Eastern Orthodox Church) ஓரியண்ட்டல் ஆர்த்தோடாக்ஸ் திருச்சபை (Oriental Orthodox Church) ஆங்கிலிக்கன் திருச்சபை (Anglican Church), லூதரன் திருச்சபை (Lutheran Church) , அனைத்து இஸ்லாம் (All Islam)

நினைவுத் திருநாள் : நவம்பர் 5

பாதுகாவல் : கர்ப்பிணிப் பெண்கள்

புனித எலிசபெத், லூக்கா நற்செய்திகளின்படி செக்கரியாவின் (Zechariah) மனைவியும், திருமுழுக்கு யோவானின் (John the Baptist) தாயாரும் ஆவார்.

 

திருவிவிலிய சரிதம் : 

லூக்கா நற்செய்திகளின்படி, எலிசபெத் ஆரோனின் (Aaron) மகளாவார். இவரும் இவரது கணவரான செக்கரியாவும் இறைவனின் பார்வையில் நன்னெறியாளர்களாய் வாழ்ந்தனர். ஆனால், குழந்தைகளில்லாதவர்களாய் வாழ்ந்தனர். செக்கரியா ஆலய பணிகளில் இருந்தபோது இறைதூதர் காபிரியல் அவர்முன்னே தோன்றி கூறியதாவது: "செக்கரியாவே பயப்படாதே; உமது இறைவேண்டல்கள் கேட்கப்பட்டன; உமது மனைவி கருத்தாங்கி, ஒரு ஆண் மகவை ஈன்றெடுப்பாள்; நீர் அதற்கு யோவான் என்று பெயரிடுவீர்; அவன் உங்களுக்கு சந்தோஷமும், மகிழ்ச்சியுமாய் இருப்பான்; அவர் இறைவனின் பார்வையில் பெரியவனாய் இருப்பதால் அநேகர் அவரது பிறப்பால் மகிழ்ச்சியில் திளைப்பார்கள்; அவர் திராட்சை இரசமும் வேறு பானங்களையும் அருந்தார். அவர் பிறப்பின் முன்பே பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படுவார்.  ~ லூக்கா 1:13–15

தாமும், தமது மனைவி எலிசபெத்தும் முதிர் வயதினர் என்ற காரணத்தால் செக்கரியா, இறைதூதர் காபிரியேலின்

வார்த்தைகளில் நம்பிக்கை வைக்கவில்லை. இதையறிந்த காபிரியேல் தூதர், செக்கரியாவை நோக்கி, "உமது விசுவாசமின்மையால் நீர் வாய் பேச இயலாத ஊமையாவீர்; எமது வாக்கு நிறைவேறும்வரை நீர் ஊமையாக இருப்பீர்" என்று இயம்பி மறைந்தார். ~ லூக்கா 1:16-23

மற்றும், லூக்கா நற்செய்தி (1:24–25), (1:26-40), (1:41–45), (1:46-55), (1:56–64), (1:65-80) ஆகியவற்றில் எலிசபெத் பற்றிய செய்திகள் காணப்படுகின்றன.

அதிகாரபூர்வமற்ற திருமறை ஏடுகள் (Apocrypha) :

எலிசபெத் மேலும் பல அதிகாரப்பூர்வமற்ற திருமறை ஏடுகளிலும் குறிப்பிடப்படுகிறார்.

இஸ்லாம் மத திருமறை நூலாகிய "திருக்குர்ஆனிலும்" இவர் கௌரவிக்கப்படுகிறார்.