புனித அந்தோனியார் திருவிழா - 28 ஆனி 2020

புனித பவுல் ஆலயம், பேர்கன், நோர்வே

 

 

ND4_5164.jpeg ND4_5171.jpeg ND4_5173.jpeg

ND4_5174.jpeg ND4_5178.jpeg