மேலும்,  இறந்த  இயேசுவை  உயிர்த்தெழச்  செய்தவரின்  ஆவி  உங்களுள்  குடிகொண்டிருந்தால்,  கிறிஸ்துவை  உயிர்த்தெழச்செய்த  அவரே  உங்களுள்  குடிகொண்டிருக்கும்  தம்  ஆவியினாலே  சாவுக்குரிய  உங்கள்  உடல்களையும்  உயிர்  பெறச்செய்வார்.  கடவுளின்  ஆவி  உங்களுக்குள்  குடிகொண்டிருந்தால்,  நீங்கள்  ஊனியல்பைக்  கொண்டிராமல்,  ஆவிக்குரிய  இயல்பைக்  கொண்டிருப்பீர்கள்.  கிறிஸ்துவின்  ஆவியைக்  கொண்டிராதோர்  அவருக்கு  உரியோர்  அல்ல.  பாவத்தின்  விளைவாக  உங்கள்  உடல்  செத்ததாயினும்,  கிறிஸ்து  உங்களுள்  இருந்தால்,  நீங்கள்  கடவுளுக்கு  ஏற்புடையவர்கள்  ஆக்கப்படுவீர்கள்;  அதன்  பயனாகத்  தூய  ஆவி  உங்களுக்குள்  உயிராய்  இருக்கும்.
உரோமையர் 8:9-11

வாழ்வின்மீது  பற்று,  இறைவனின்  மறையுண்மைமீதும்,  மனிதர்கள்மீதும்  ஈர்ப்பு  ஆகிய  பண்புகளைக்  கொண்டிருந்த  புனித  2ம்  யோவான்  பவுல்  அவர்கள்,  திருஅவைக்கு  இறைவனால்  வழங்கப்பட்ட  மிகச்சிறந்த  கொடை.  அவரது  நம்பிக்கையை  நினைவுகூர்வோம்.  அந்த  நம்பிக்கை  நமது  சாட்சிய  வாழ்வுக்கு  ஓர்  எடுத்துக்காட்டாக  விளங்கட்டும்.  

– திருத்தந்தை  பிரான்சிஸ் 

 

 

KUNNGJØRINGER  SØNDAG  25.okt - 2020  

                 

 St.Paul Menighet
Katolsk kirke i Bergen

Menighetskontoret er stengt i uken som kommer (44) på grunn av avvikling av karantene. Ring menighetskontoret da blir du overført til en vakthavende prest.

Søndag 1. november feirer vi Allehelgensdag. Og mandag 2. november, Allesjelersdag. VI møtes på v/kapellet på Møllendal kirkegård kl 14.00 og besøker gravene til søstrene, prester og være avdøde. Mer informasjon kommer.

 

Menighetskontor

Kontortider:
Man., tirs., ons., tors., fred. kl. 10.00-15.00

Adresse: Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen.                                                     

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 55 21 59 50

 

அருள்தந்தை இருதயநாதன் பேதுருப்பிள்ளை அவர்கள் இறைவனடி சேர்ந்தார்.

 

வணக்கம்,

அருள்தந்தை இருதயநாதன் பேதுருப்பிள்ளை அவர்கள் இன்று (30 வைகாசி 2020) காலை 9 மணியளவில் இறைவனடி சேர்ந்தார். 

ஆயர், குருக்கள் துறவிகளுக்கும் அவருடைய உறவினர்கள் நண்பர்களுக்கும் எம் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

நித்திய இளைப்பாற்றியை இவருக்கு அளித்தருளும் ஆண்டவரே, முடிவில்லாத ஒளி இவர்மேல் ஒளிர்வதாக. சமாதானத்தில் இளைப்பாறுவாராக!

 
- தலைவர் (பேர்கன் தமிழ் கத்தோலிக்க ஒன்றியம்)

Go to top
Template by JoomlaShine