இனி  வருபவை ... 

22.9 - ஞாயிறு  -  பொதுக்கூட்டம் - 14:15

28.9 - சனி -  Menighets Seminaret  - 11:00 – 19:00 

நீங்கள்  வேண்டுதல்  செய்யும்போது யார் மேலாவது  நீங்கள்  மனத்தாங்கல் கொண்டிருந்தால், மன்னித்துவிடுங்கள்.  அப்போது  உங்கள் விண்ணகத் தந்தையும்  உங்கள்  குற்றங்களை  மன்னிப்பார்.
மாற்கு 11:25-26

Events Calendar

January 2019
 • Tuesday 01 January 2019 01:00pm
  புதுவருட தமிழ் திருப்பலி (13:00) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
 • Saturday 05 January 2019 10:00am
  ஆலயத் துப்பரவுப்பணி (10:00) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
 • Sunday 06 January 2019 12:15am
  மறைக்கல்வி (12:15) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
 • Sunday 06 January 2019 10:45am
  Kirke vakt & Kirke kaffe –10:45 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
 • Monday 07 January 2019 06:30pm
  நற்கருணை ஆராதனை & திருப்பலி (18:30) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
 • Friday 11 January 2019 07:00pm
  பாடல் பயிற்சி (19:00) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
 • Monday 21 January 2019 06:30pm
  செபமாலை & திருப்பலி (18:30) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
 • Friday 25 January 2019 07:00pm
  பாடல் பயிற்சி (19:00) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
 • Sunday 27 January 2019 11:00am
  Høymesse (11:00) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
February 2019
 • Saturday 02 February 2019 10:00am
  ஆலயத் துப்பரவுப்பணி (10:00) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
Go to top
Template by JoomlaShine