இனி  வருபவை ... 

23, மாசி – ஆண்டுப் பொதுக் கூட்டம் + தேர்தல் - 14:15
28, மாசி – மறைக்கல்வி கருத்தமர்வு - 15:00 - 18:00            06, பங்குனி – செபவழிபாடு  på Marias Minde – 18:00
03, வைகாசி – ஞாயிறு தமிழ்த் திருப்பலி – 13:00
31, வைகாசி – மாதா திருவிழா தமிழ்த் திருப்பலி 13:00
28, ஆனி – புனித அந்தோனியார் திருவிழா – 13:00
30, 31, ஆடி & 1, 2, ஆவணி – லூர்து திருயாத்திரை
23, ஆவணி – மாதா பெருவிழா

அவர்கள்  என்னை  நோக்கி  மன்றாடும்போது,  அவர்களுக்குப்  பதிலளிப்பேன்;  அவர்களது  துன்பத்தில்  அவர்களோடு  இருப்பேன்;  அவர்களைத்  தப்புவித்து  அவர்களைப்  பெருமைப்படுத்துவேன்.

 

 திருப்பாடல்கள் 91:15

Events Calendar

January 2019
 • Tuesday 01 January 2019 01:00pm
  புதுவருட தமிழ் திருப்பலி (13:00) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
 • Saturday 05 January 2019 10:00am
  ஆலயத் துப்பரவுப்பணி (10:00) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
 • Sunday 06 January 2019 12:15am
  மறைக்கல்வி (12:15) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
 • Sunday 06 January 2019 10:45am
  Kirke vakt & Kirke kaffe –10:45 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
 • Monday 07 January 2019 06:30pm
  நற்கருணை ஆராதனை & திருப்பலி (18:30) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
 • Friday 11 January 2019 07:00pm
  பாடல் பயிற்சி (19:00) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
 • Monday 21 January 2019 06:30pm
  செபமாலை & திருப்பலி (18:30) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
 • Friday 25 January 2019 07:00pm
  பாடல் பயிற்சி (19:00) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
 • Sunday 27 January 2019 11:00am
  Høymesse (11:00) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
February 2019
 • Saturday 02 February 2019 10:00am
  ஆலயத் துப்பரவுப்பணி (10:00) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  நிகழ்வுகள்
Go to top
Template by JoomlaShine