இனி  வருபவை ... 

23, மாசி – ஆண்டுப் பொதுக் கூட்டம் + தேர்தல் - 14:15
28, மாசி – மறைக்கல்வி கருத்தமர்வு - 15:00 - 18:00            06, பங்குனி – செபவழிபாடு  på Marias Minde – 18:00
03, வைகாசி – ஞாயிறு தமிழ்த் திருப்பலி – 13:00
31, வைகாசி – மாதா திருவிழா தமிழ்த் திருப்பலி 13:00
28, ஆனி – புனித அந்தோனியார் திருவிழா – 13:00
30, 31, ஆடி & 1, 2, ஆவணி – லூர்து திருயாத்திரை
23, ஆவணி – மாதா பெருவிழா

அவர்கள்  என்னை  நோக்கி  மன்றாடும்போது,  அவர்களுக்குப்  பதிலளிப்பேன்;  அவர்களது  துன்பத்தில்  அவர்களோடு  இருப்பேன்;  அவர்களைத்  தப்புவித்து  அவர்களைப்  பெருமைப்படுத்துவேன்.

 

 திருப்பாடல்கள் 91:15

Events Calendar

Monday 12 August 2019
No events were found
Go to top
Template by JoomlaShine