யாப்புப் பொதுக்கூட்டம் - 26 வைகாசி 2019
திருத்தம் செய்யப்பட்ட பேர்கன் தமிழ் கத்தோலிக்க ஒன்றிய யாப்பின் முதல்வரைபுப் பிரதியைப் பெற்றுக்கொண்டு எதிர்வரும் 26ம் திகதி (14:30) நடைபெறும் யாப்புப் பொதுக்கூட்டத்தில் தங்களின் ஆக்கபூர்வமான பங்களிப்பைச் செலுத்துமாறு அங்கத்தவர்களை கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம்.
- பேர்கன் தமிழ் கத்தோலிக்க ஒன்றியம் (13 வைகாசி 2019)

Events Calendar

ஆலயத் துப்பரவுப்பணி (10:00)
Saturday 04 May 2019, 10:00am
Hits : 55
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ஆலயத் துப்பரவுப்பணி (10:00)

அறிவித்தல்கள்

Go to top
Template by JoomlaShine