இனி  வருபவை ... 

02.02 - ஞாயிறு  - தமிழ்த்  திருப்பலி + யாப்புப் பொதுக் கூட்டம் - 13:00

23.02 – ஞாயிறு - தமிழ்த்  திருப்பலி + பொதுக் கூட்டம் + தேர்தல் - 13:00

28.02 - வெள்ளி - மறைக்கல்வி கருத்தமர்வு - 15:00 -18:00

ஆண்டவர்  தம்  மக்களுக்கு  ஆற்றல்  அளிப்பாராக!  ஆண்டவர்  தம்  மக்களுக்குச்  சமாதானம்  அருள்வாராக!  ஆண்டவர்தம்  மக்களுக்கு  ஆசி  வழங்குவாராக!

திருப்பாடல்கள் 29:11

✠ புனிதர் அல்ஃபோன்சா ✠ (St. Alphonsa Muttathupadathu)

இந்தியாவின் முதல் கத்தோலிக்க புனிதர்: (First Native Indian Catholic Saint)

பிறப்பு : ஆகஸ்ட் 19, 1910 குடமளூர், கோட்டயம், கேரளம், இந்தியா (Kudamalloor)

இறப்பு : ஜூலை 28, 1946 (வயது 35)

✠ புனித சுவக்கின், அன்னம்மாள் ✠

( Sts. Joachim and St. Anne )

இறைவனின் அன்னை, அதி தூய கன்னி மரியாளின் பெற்றோர் :

பிறப்பு : முதலாம் நூற்றாண்டு எருசலேம் இறப்பு : தெரியவில்லை (எருசலேம்)

✠ புனிதர் செபதேயுவின் மகன் யாக்கோபு ✠ (St. James, son of Zebedee)

திருத்தூதர் மற்றும் மறைசாட்சி : (Apostle and martyr)

பிறப்பு : 1ம் நூற்றாண்டு

பெத்சாயிதா, யூதேயா, ரோம பேரரசு (Bethsaida, Judaea, Roman Empire)

இறப்பு : கி. பி. 44 ஜெருசலேம், யூதேயா, ரோம பேரரசு (Bethsaida, Judaea, Roman Empire)

ஏற்கும் சமயம் : எல்லா கிறிஸ்தவ உட்பிரிவுகளும்  (All Christian communities)

✠ புனிதர்  கிறிஸ்டோபர்  ✠ (St. Christopher)

மறைசாட்சி  (Martyr)

பிறப்பு: தெரியவில்லை

கானான் (மேற்கத்திய மரபு) அல்லது மார்மரிக்கா (கிழக்கத்திய மரபு) (Canaan (Western accounts) or Marmarica (Eastern accounts)

இறப்பு: கி.பி. சுமார் 251 அனத்தோலியா (Asia Minor)

✠ புனிதர் பிரிட்ஜெட் ✠ (St. Bridget of Sweden)

கைம்பெண்  / ப்ரிட்ஜெட்டைன்ஸ் சபை நிறுவனர் : (Widow/ Foundress of the Bridgettines)

பிறப்பு : கி.பி. 1303 அப்லேன்ட், ஸ்வீடன் (Uppland, Sweden)

இறப்பு : ஜூலை 23, 1373 ரோம், திருத்தந்தையர் மாநிலங்கள் (Rome, Papal States)

ஏற்கும் சமயம் : ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை(Roman Catholic Church) லூதரன் திருச்சபை (Lutheran Church)

புனிதர் பட்டம் : அக்டோபர் 7, 1391 திருத்தந்தை ஒன்பதாம் 

✠ புனிதர் மகதலா மரியாள் ✠ (St. Mary Magdalene)

அப்போஸ்தலர்களின் அப்போஸ்தலர் : (Apostle to the Apostles)

பிறப்பு : தகவலில்லை  - மகதலா, யூதேயா (Magdala, Judea)

இறப்பு : தகவலில்லை - பிரான்ஸ் அல்லது எபேசஸ்  (France or Ephesus)

ஏற்கும் சமயம் : ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை (Roman Catholic Church)

கிழக்கு மரபுவழி திருச்சபை (Eastern Orthodox Church) ஆங்கிலிகன் சமூகம் (Anglican Communion) லூதரன் திருச்சபை (Lutheranism) மற்ற எதிர் திருச்சபைகள் (Other Protestant Churches)

✠ புனிதர் விக்டர் ✠ (St. Victor of Marseilles)

மறைசாட்சி  (Martyr)

பிறப்பு : கிபி. மூன்றாம் நூற்றாண்டு

இறப்பு : கி.பி. 290 மார்செய்ல்  (Marseille)

ஏற்கும் சமயம் : ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை (RomanCatholicChurch) கிழக்கு மரபுவழி திருச்சபை (Eastern Orthodox Church)

நினைவுத் திருநாள் : ஜூலை 21

✠ புனிதர் மார்கரெட் ✠ (St. Margaret of Antioch)

கன்னியர்-மறைசாட்சி / பேயுருவத்தின் வெற்றிவீராங்கனை  (Virgin-Martyr and Vanquisher of Demons)

பிறப்பு : கி.பி. 289, அந்தியோக்கியா, பிசிடியா (Antioch, Pisidia)

இறப்பு : கி.பி. 304 (வயது 15)

ஏற்கும் சமயம் : ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை (Roman Catholic Church)

✠ அருளாளர் ஏஞ்சலின் ✠ (Bl. Angeline of Marsciano)

சபை நிறுவனர்/ மடாலய தலைவி : (Foundress and Abbess)

பிறப்பு : கி.பி. 1357

மான்ட்டேகியோவ், உம்ப்ரியா, திருத்தந்தையர் மாநிலங்கள்

(Montegiove, Umbria, Papal States)

✠ புனிதர் வெரோனிகா கிலியானி ✠ (St. Veronica Giuliani)

பெண்கள் துறவு மடாதிபதி மற்றும் கத்தோலிக்க  மறைபொருள் தியானவாளர் (Abbess and Catholic mystic)

பிறப்பு : டிசம்பர் 27, 1660

மேர்சடேல்லோ சுல் மேடௌரோ, ஊர்பினோ (இத்தாலி)

(Mercatello sul Metauro, Duchy of Urbino (Italy)

✠ புனிதர் மரிய கொரெட்டி ✠ (St. Maria Goretti)

கன்னியர் மற்றும் மறைசாட்சி : (Virgin and Martyr)

 

பிறப்பு : அக்டோபர் 16, 1890 கொரினல்டோ, அன்கோனா பிராந்தியம், மர்ச்சே, இத்தாலி அரசு (Corinaldo, Province of Ancona, Marche, Kingdom of Italy)

இறப்பு : ஜூலை 6, 1902 (வயது 11) நெட்டுனோ, ரோம் பிராந்தியம், லஸியோ, இத்தாலி அரசு (Nettuno, Province of Rome, Lazio, Kingdom of Italy)

Go to top
Template by JoomlaShine