இறந்த  கிறிஸ்துவை  மாட்சிமிகு  தந்தை  உயிர்த்தெழச்  செய்தார்.  அவ்வாறு  நாமும்  புதுவாழ்வு  பெற்றவர்களாய்  வாழும்படி  திருமுழுக்கின்வழியாய்  அவரோடு  அடக்கம்  செய்யப்பட்டோம்.  அவர்  இறந்ததுபோலவே  நாமும்  அவரோடு  ஒன்றித்து  இறந்தோமெனில்,  அவர்  உயிர்த்தெழுந்ததுபோலவே  நாமும்  அவரோடு  ஒன்றித்து  உயிர்த்தெழுவோம்.  நாம்  இனிமேல்  பாவத்துக்கு  அடிமைகளாய்  இராதபடி,  நம்முடைய  பழைய  மனித  இயல்பு  அவரோடு  சிலுவையில்  அறையப்பட்டிருக்கிறது.
உரோமையர் 6:4-6a

நம்  சுகங்களுக்கே  முக்கியத்துவம்  கொடுக்கும்  நாம்,  மற்றவர்களின்  தேவைகள் குறித்த  அக்கறையற்றவர்களாக  இருந்து  வருகிறோம்.  அக்கறையற்றநிலை  என்பதே  உலகமயமானதாக  மாறி,  மற்றவர்களின்  துன்பம்  நம்மைப்  பாதிக்காமல்,  அதைக்குறித்து  கவலைப்படாமல்  இருக்க  பழகிக்கொண்டோமா?

-  திருத்தந்தை  பிரான்சிஸ்

✠ புனிதர் லாரன்ஸ் ✠ (St. Lawrence of Brindisi)

கத்தோலிக்க குரு  / மறைவல்லுநர்  (Roman Catholic Priest  / Doctor of the Church)

பிறப்பு : ஜூலை 22, 1559 பிரிந்திசி, நேப்பிள்ஸ் அரசு (Brindisi, Kingdom of Naples)

இறப்பு : ஜூலை 22, 1619 (வயது 60) லிஸ்பன், போர்ச்சுகல் (Lisbon, Portugal)

ஏற்கும் சமயம் : ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை

✠ புனிதர் மகதலா மரியாள் ✠ (St. Mary Magdalene)

அப்போஸ்தலர்களின் அப்போஸ்தலர் : (Apostle to the Apostles)

பிறப்பு : தகவலில்லை  - மகதலா, யூதேயா (Magdala, Judea)

இறப்பு : தகவலில்லை - பிரான்ஸ் அல்லது எபேசஸ்  (France or Ephesus)

ஏற்கும் சமயம் : ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை (Roman Catholic Church)

கிழக்கு மரபுவழி திருச்சபை (Eastern Orthodox Church) ஆங்கிலிகன் சமூகம் (Anglican Communion) லூதரன் திருச்சபை (Lutheranism) மற்ற எதிர் திருச்சபைகள் (Other Protestant Churches)

✠ புனிதர் விக்டர் ✠ (St. Victor of Marseilles)

மறைசாட்சி  (Martyr)

பிறப்பு : கிபி. மூன்றாம் நூற்றாண்டு

இறப்பு : கி.பி. 290 மார்செய்ல்  (Marseille)

ஏற்கும் சமயம் : ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை (RomanCatholicChurch) கிழக்கு மரபுவழி திருச்சபை (Eastern Orthodox Church)

நினைவுத் திருநாள் : ஜூலை 21

✠ புனிதர் மார்கரெட் ✠ (St. Margaret of Antioch)

கன்னியர்-மறைசாட்சி / பேயுருவத்தின் வெற்றிவீராங்கனை  (Virgin-Martyr and Vanquisher of Demons)

பிறப்பு : கி.பி. 289, அந்தியோக்கியா, பிசிடியா (Antioch, Pisidia)

இறப்பு : கி.பி. 304 (வயது 15)

ஏற்கும் சமயம் : ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை (Roman Catholic Church)

✠ புனித பொனவந்தூர் ✠ ( St. Bonaventure )

கர்தினல், ஆயர், மறைவல்லுநர் --  ( Cardinal-Bishop and Doctor of the Church )

பிறப்பு : c. 1221  --  பஞ்னோரெஜியோ (Bagnoregio), இத்தாலி

இறப்பு : ஜூலை 15, 1274 (அகவை 52–53)  --  லியோன்ஸ் (Lyons), பிரான்ஸ்

புனிதர் பட்டம் : ஏப்ரல் 14, 1482 --  திருத்தந்தை நான்காம் சிக்ஸ்துஸ்

நினைவுத் திருவிழா : 15 ஜூலை

✠ அருளாளர் ஏஞ்சலின் ✠ (Bl. Angeline of Marsciano)

சபை நிறுவனர்/ மடாலய தலைவி : (Foundress and Abbess)

பிறப்பு : கி.பி. 1357

மான்ட்டேகியோவ், உம்ப்ரியா, திருத்தந்தையர் மாநிலங்கள்

(Montegiove, Umbria, Papal States)

✠ புனிதர் வெரோனிகா கிலியானி ✠ (St. Veronica Giuliani)

பெண்கள் துறவு மடாதிபதி மற்றும் கத்தோலிக்க  மறைபொருள் தியானவாளர் (Abbess and Catholic mystic)

பிறப்பு : டிசம்பர் 27, 1660

மேர்சடேல்லோ சுல் மேடௌரோ, ஊர்பினோ (இத்தாலி)

(Mercatello sul Metauro, Duchy of Urbino (Italy)

✠ புனிதர் மரியா கொரெட்டி ✠ (St. Maria Goretti)

கன்னியர் மற்றும் மறைசாட்சி : (Virgin and Martyr)

பிறப்பு : அக்டோபர் 16, 1890 கொரினல்டோ, அன்கோனா பிராந்தியம், மர்ச்சே, இத்தாலி அரசு (Corinaldo, Province of Ancona, Marche, Kingdom of Italy)

இறப்பு : ஜூலை 6, 1902 (வயது 11) நெட்டுனோ, ரோம் பிராந்தியம், லஸியோ, இத்தாலி அரசு (Nettuno, Province of Rome, Lazio, Kingdom of Italy)

✠ புனிதர் அந்தோனி மரிய சக்கரியா ✠ (St. Anthony Maria Zaccaria)

எதிர் சீர்திருத்தவாத தலைவர்/ நிறுவனர்/ குரு : (Leader of the Counter Reformation/ Founder/ Priest)

பிறப்பு : கி.பி. 1502 கிரேமோனா, மிலன் (தற்போதைய இத்தாலி) (Cremona, Duchy of Milan, (Now Italy)

இறப்பு : ஜூலை 5, 1539, கிரேமோனா, மிலன்

ஏற்கும் சமயம் : ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை

திருத்தூதரான தூய தோமா 

(ஜூலை 03)

நிகழ்வு

(தோமாவைக் குறித்து சொல்லப்படும் தொன்மம்.)

இயேசுவின் உயிர்ப்புக்குப்பிறகு தோமாவிற்கு இந்தியாவிற்குப் போகுமாறு சீட்டு விழுந்தது. எனவே அவர் இந்தியாவிற்கு வந்தார்.

✠ புனித ஃபிலிப் நேரி ✠

(St. Philip Neri)

பாவமன்னிப்பு அளிப்பவர்; நிறுவனர்  (Confessor and Founder)

பிறப்பு : ஜூலை 22, 1515 ஃப்ளோரன்ஸ் (Florence)

இறப்பு : மே 25, 1595 (அகவை 79) ரோம், திருத்தந்தையர் மாநிலம் (Rome, Papal States)

Go to top
Template by JoomlaShine