✠ திருத்தந்தை புனித மாற்கு ✠  (Pope St. Mark)

34ம் திருத்தந்தை

இயற்பெயர் : மாற்குஸ் (Marcus)

பிறப்பு : ---

ரோம் நகரம், மேலை ரோமப் பேரரசு

இறப்பு : அக்டோபர் 7, 336

ரோமை நகரம், மேலை ரோமப் பேரரசு - நினைவுத் திருவிழா : அக்டோபர் 7

திருத்தந்தை புனித மாற்கு ரோம் நகர ஆயராகவும், கத்தோலிக்க திருச்சபையில் திருத்தந்தையாகவும் ஜனவரி 18, 336 முதல் அக்டோபர் 7, 336 வரை, மிகக் குறுகிய காலமே (எட்டு மாதங்களும் இருபது நாட்களும்) ஆட்சி செய்தார்.

திருத்தந்தையர்களின் வரலாறு (Liber Pontificalis) என்னும் பண்டைய நூல், இவர் ரோம் நகரில் பிரிஸ்கஸ் என்பவருக்கு மகனாகப் பிறந்தார் என்று கூறுகிறது.

இவரது ஆட்சிக்கால நிகழ்வுகள்: ஆயர்களின் பட்டியல் மற்றும் மறைசாட்சிகளின் பட்டியல் என்னும் தொகுப்புகள் இவர் காலத்தில்தான் தொடங்கப்பட்டன என்பது மரபுச் செய்தி. புதிதாகத் திருத்தந்தையாகத் தெரிந்தெடுக்கப்படுபவருக்கு அருட்பொழிவு வழங்கும் உரிமைகொண்ட மூன்று ஆயர்களுள் ஒஸ்தியா (Ostia) நகர ஆயருக்கு முதன்மைப் பொறுப்பு

உண்டு என்று இவர் உறுதிப்படுத்தினார். இன்றைய திருச்சபை வழக்கப்படி, கர்தினால் குழுவின் தலைவர் ஒஸ்தியா நகர ஆயர் என்னும் மரியாதைப் பொறுப்பு கொண்டுள்ளார்.

இயேசு கிறிஸ்து இறைத்தன்மை கொண்டவர், கடவுளின் மகன் என்று நிசேயா சங்கம் 325ல் அறிவித்திருந்தது. ஆனால் ஆரியுஸ் (Arius) என்பவர் இக்கொள்கையை ஏற்க மறுத்து, இயேசு கடவுளின் படைப்புகளில் மிகச் சிறந்தவரே தவிர கடவுள்தன்மை கொண்டவரல்ல என்று போதித்தார். இந்தத் தவறான போதனையால் திருச்சபைக்குள் குழப்பம் ஏற்பட்டது. இது திருத்தந்தை மாற்குவின் காலத்தில் நிகழ்ந்தது.

இவர் கட்டிய ஆலயங்கள்: ரோமில் உள்ள புனித மாற்கு பேராலயத்தைக் கட்ட இவரே அடித்தளம் இட்டார் என்று கருதப்படுகிறது. புனித பால்பீனா ஆலயத்தைக் கட்டியவரும் இவரே என்று தெரிகிறது.

இறப்பும் திருவிழாவும்: திருத்தந்தை மாற்கு இயற்கைக் காரணங்களால் இறந்தார். அவரது உடல் புனித பால்பீனா ஆலயத்தின் அடியில் உள்ள கல்லறையில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது.

திருத்தந்தை மாற்குவின் திருவிழா அக்டோபர் 7ம் நாள் கொண்டாடப்படுகிறது.