இனி  வருபவை ... 

23, மாசி – ஆண்டுப் பொதுக் கூட்டம் + தேர்தல் - 14:15
28, மாசி – மறைக்கல்வி கருத்தமர்வு - 15:00 - 18:00            06, பங்குனி – செபவழிபாடு  på Marias Minde – 18:00
03, வைகாசி – ஞாயிறு தமிழ்த் திருப்பலி – 13:00
31, வைகாசி – மாதா திருவிழா தமிழ்த் திருப்பலி 13:00
28, ஆனி – புனித அந்தோனியார் திருவிழா – 13:00
30, 31, ஆடி & 1, 2, ஆவணி – லூர்து திருயாத்திரை
23, ஆவணி – மாதா பெருவிழா

‘என்  அடி  சறுக்குகின்றது’  என்று  நான்  சொன்னபோது,  ஆண்டவரே!  உமது  பேரன்பு  என்னைத்  தாங்கிற்று.  என்  மனத்தில்  கவலைகள்  பெருகும்போது,  என்  உள்ளத்தை  உமது  ஆறுதல்  மகிழ்விக்கின்றது.

 திருப்பாடல்கள் 94:18-19

Go to top
Template by JoomlaShine